Gilbert Tanghe - 24 juli 2014


Toneelkring Sint-Rembert moet afscheid nemen van een vriend. De felle volgspot van Gilbert Tanghe doofde zachtjes uit. Hij zal worden herinnerd als voorvader van alles en iedereen met een Remberthart.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts