Annemie


Diep bedroefd melden wij u het overlijden van ons bestuurslid Annemie Le Roy. Na een korte maar hevige ziekte overleed zij op vrijdag 23 september omringd door de goede zorgen van haar zonen. Annemie was na een gezamenlijke geschiedenis van bijna 40 jaar geheel met de Rembert vergroeid. Iedere Remberter, ongeacht zijn of haar leeftijd, heeft wel ooit met Annemie samengewerkt, weze het in haar hoedanigheid van bestuurslid, duivel-doet-al achter de schermen of haar meest geliefde rol: die van actrice. In die laatste hoedanigheid schitterde ze enkele maanden terug nog in onze laatste productie "De Naamlozen", winnaar van het provinciaal theaterfestival. Niemand had toen gedacht dat het haar laatste rol zou worden...

Dankbaar voor al hetgeen ze voor ons heeft betekend, gaan onze gedachten in deze dagen uit naar Annemie en haar naasten en de ontelbare, onvergetelijke Rembert-herinneringen die ze achterlaat.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts