Cultuurprijzen 2016

toneelkring Sint-Rembertwinnaar cultuurprijs 2016

samen met

cultuurambassadeur O-Sekoer en

Thomas Lenaerts die het lifetime-award voor zijn mama

Annemie Le Roy in ontvangst mocht nemen

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts