Cultuurprijzen 2016

toneelkring Sint-Rembertwinnaar cultuurprijs 2016

samen met

cultuurambassadeur O-Sekoer en

Thomas Lenaerts die het lifetime-award voor zijn mama

Annemie Le Roy in ontvangst mocht nemen

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© toneelkring sint-rembert

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now